SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

27 grudnia 2018
DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA

CELEM projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu dotyczącej ochrony bioróżnorodności i problemów środowiskowych.

Kampania edukacyjna koncentruje się na promocji energoefektywności jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności.
METODA kampanii zakłada dotarcie do masowego odbiorcy za pośrednictwem liderów opinii i edukatorów oraz wyposażeniu ich w materiały i narzędzia edukacyjne. Kaskadowe oddziaływanie kampanii zostanie  wzmocnione dzięki nisko-kosztowemu oddziaływaniu medialnemu wydarzeń, internetu i mediów społ.
ZAKRES ZADANIA:
SZKOLENIA, WARSZTATY i SPOTKANIA, w tym spotkania we wszystkich powiatach, szkolenia dla edukatorów, służb mundurowch oraz dla księży i środowisk kościelnych i aktywistów.
WYDAWNICTWA I MATERIAŁY EDUKACYJNE w tym druk książki o wpływie smogu na zdrowie, scenariuszy edukacyjnych o drzewach, broszury i ulotek oraz przygotowanie gry planszowej.
NARZĘDZIA EDUKACYJNE w tym Heat Master – internetowy kalkulator oszczędności związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją, virale, spoty, strona www, media społecznościowe.
DZIAŁANIA MEDIALNE - terenowe wizyty z pyłomierzem z radio oraz briefingi prasowe
BADANIA OPINII PUBLICZNEJ dla potrzeb sterowania kampanią, jej ewaluacji i kontynuacji.
OBSŁUGĘ PRAWNĄ dla potrzeb organizacji przetargów
ZARZĄDZANIE - koordynację projektu

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Projekt docelowo wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza promując energoefektywność mieszkań i domów. Edukacja dotycząca ochrony drzew wzmocni ich ochronę jako  kluczowego elementu systemu zielonej infrastruktury i siedlisk cennych gatunków.

Liderem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Fundacja Ekorzwoju a członkami partnerstwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Krakowski Alarm Smogowy
 

CZAS REALIZACJI:
01.2019 - 02.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:
892.952,33 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich:
759.009,48 PLN

Projekt dofinansowano ze środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocłwiu

https://wfosigw.wroclaw.pl/files/download_pl/673_logo-jpg.jpg

Fundacji WWF Polska

WWF Polska

KONTAKT:
Andrzej Pytel
tel. 602439923
email: dobatm@eko.org.pl

 


 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  2. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
  3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  4. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
  5. Turystyka w Adżarii
  6. Program Naturalnie Wrocław
  7. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  9. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  10. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login