SERWIS: fer.org.pl o nas polityka prywatno艣ci
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

30 wrze艣nia 2019
Polityka prywatno艣ci

mala fotka

 Od 25 maja 2018 r. obowi膮zuj膮 przepisy RODO, czyli europejskie ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych (pe艂na nazwa: Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych). Przepisy te dotycz膮 równie偶 organizacji pozarz膮dowych i wskazuj膮 im jakie maj膮 obowi膮zki przy przetwarzaniu danych osobowych.

RODO odnosi si臋 m.in. do takich poj臋膰 jak administrator danych osobowych i podmiot przetwarzaj膮cy dane osobowe. Zgodnie z koncepcj膮 RODO post臋powanie z danymi osobowymi oparte jest na szacowaniu ryzyka. W zale偶no艣ci od oceny ma dostosowuje si臋 tryb post臋powania i na tej podstawie dobiera odpowiednie 艣rodki ochrony danych osobowych. Aby realizowa膰 skutecznie zobowi膮zania wynikaj膮ce z RODO Fundacja EkoRozwoju stworzy艂a polityk臋 ochrony danych osobowych.

Polityk膮 ochrony danych osobowych Fundacji EkoRozwoju i EkoCentrum Wroc艂aw mog膮 si臋 Pa艅stwo zapozna膰 tutaj.

prawa autorskie: TERRA login