SERWIS: fer.org.pl wiadomo艣ci 2018
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

15 listopada 2018
Konkurs *Wroc艂aw dba o klimat*

Regulamin konkursu „Wroc艂aw dba o Klimat”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs ("Konkurs") „Wroc艂aw dba o Klimat” organizowany jest przez „Fundacj臋 Ekorozwoju" z siedzib膮 we Wroc艂awiu przy ul. 艢w. Wincentego 25 A,C w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszka艅ców - WROC艁AW DBA O KLIMAT” finansowanego ze 艣rodków Gminy Wroc艂aw. Konkurs ma na celu zainteresowanie i zaktywizowanie m艂odych uczestników kwestiami zwi膮zanymi z zmianami klimatycznymi
 2. Konkurs trwa膰 b臋dzie od dnia 15.11.2018 - 6.12.2018r.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest ca艂kowicie bezp艂atne i dobrowolne.

§2
Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do ucz膮cej si臋 m艂odzie偶y szkolnej w mie艣cie Wroc艂awiu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatu oraz metodach zapobiegania im oraz adaptacji do nich.
 3. Jedn膮 prac臋 konkursow膮 mog膮 zg艂osi膰 zespo艂y/grupy szkolne (poziom szkó艂 podstawowych i 艣rednich). Zespó艂 powinien liczy膰 minimum 3 osoby w grupie.
 4. Prace konkursowe mog膮 mie膰 szerok膮 form臋 - akcje plakatowe, flash moby, gry planszowe, filmy, animacje etc.
 5. Prace konkursowe nale偶y dostarczy膰 osobi艣cie, poczt膮 lub kurierem na adres Fundacja Ekorozwoju, ul. 艢w. Wincentego 25 A,C. W przypadku wys艂ania prac drog膮 pocztow膮 lub kurierem decyduje data dotarcia w terminie trwania konkursu.
 6. Prace konkursowe przekazane powinny by膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Wroc艂aw dba o Klimat”.
 7. Razem z prac膮 konkursow膮 nale偶y przes艂a膰 dane kontaktowe zespo艂u/grupy szkolnej: Numer i nazw臋 szko艂y, telefon oraz mail osoby kontaktowej.
 8. Wszystkie prace otwarte b臋d膮 po zako艅czeniu terminu naboru.

§3
Przyznawanie nagród

 1. Wyboru zwyci臋skich prac dokona jury powo艂ane przez Fundacj臋 Ekorozwoju.
 2. Wyborze zwyci臋skich prac uwzgl臋dnione zostan膮 nast臋puj膮ce kryteria:
  zasi臋g oddzia艂ywania (20% oceny),
  skala kooperacji w ramach zespo艂u (20% oceny),
  zaanga偶owanie zewn臋trznych partnerów (20% oceny),
  efektywno艣膰 propagowania wiedzy o zmianach klimatu oraz metodach zapobiegania im oraz adaptacji do nich. (40% oceny).
 3. Przyznana nagroda b臋dzie mia艂a charakter zespo艂owy i przyznana zostanie zwyci臋skiemu zespo艂owi. W przypadku du偶ego zainteresowania konkursem przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 przyznania kilku nagród.
 4. Forma nagrody uzgodniona zostanie z nagrodzonymi – przewiduje si臋, 偶e mo偶e by膰 to np. zakup sprz臋tu o charakterze edukacyjnym, gier planszowych lub sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla cz艂onków zespo艂u.
 5. Prace nagrodzone zostan膮 opublikowanie na serwisie internetowym organizatora.

§4
Postanowienia ko艅cowe

 1. Organizator ma prawo do umieszczania wyników konkursu na serwisie internetowych oraz wykorzystywania ich w celach informacyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, je偶eli nie wp艂ynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Niniejszy regulamin dost臋pny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

pobierz regulamni w formacie pdf

(wiadomo艣ci, 2018 )
 1. IV Forum Przyjaci贸艂 Drzew 2019
 2. Festiwal Machakhloba/ 07.09.2019
 3. Konkurs *Wroc艂aw dba o klimat*
 4. Szkolenie z cyklu Akademia Przyjaci贸艂 Drzew
 5. 1% na 呕YCIE BEZ SMOGU
prawa autorskie: TERRA login